Specjalizacja
MAŁY TYTUŁ
Specjalizacja
Na ostateczny sukces w sprawie sądowej składa się wiele czynników. Wśród nich szczególnie istotne są zwłaszcza drobiazgowe przygotowanie, znajomość branży i zaangażowanie. Nasze doświadczenie pozwala nam uznać, że dla wygranej w sprawie sądowej często nie wystarcza nawet bardzo dobra znajomość przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W sporach sądowych, gdzie istotną rolę odgrywają opinie biegłych czy instytutów naukowo-badawczych, wygrana jest często zależna od tej opinii. Uzyskanie zaś opinii zgodnej ze stanowiskiem klienta wymaga właściwego, uprzedniego przygotowania materiału dowodowego dla biegłego, odpowiedniego formułowania tezy dowodowej i pytań uzupełniających. Z tego powodu kładziemy nacisk na poszerzenie kompetencji o wiadomości specjalne z dziedziny budownictwa. Prawnicy Kancelarii uczestniczą w szkoleniach branżowych i dążą do zdobycia wiedzy specjalnej z zakresu budownictwa i nieruchomości. Kancelaria współpracuje także z licznymi placówkami naukowo - badawczymi w kraju i za granicą, jak Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie czy biegłymi z dziedziny wyceny przedsiębiorstw i rachunkowości. W naszej ocenie, tylko drobiazgowe przygotowanie do sprawy uwzględniające wiedzę specjalną daje nadzieje na właściwe przygotowanie materiału dowodowego na potrzeby danej sprawy a w konsekwencji zapewnienie sukcesu na sali sądowej.
Obszary działań
Pokaż menu >

Prawo budowlane

Dominującym obszarem aktywności zawodowej prawników naszej kancelarii stanowią szeroko rozumiane aspekty prawne budownictwa. Mamy szczególnie bogate doświadczenie w zakresie:
  • reprezentacji interesów naszych klientów w sporach sądowych na tle umów o roboty budowlane, w tym zwłaszcza sporów o wady robót budowlanych, kary umowne, odszkodowania za nieterminowe wykonanie robót, odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, roszczeń o zwrot kaucji gwarancyjnych, odpowiedzialności za wady projektu budowlanego, szkód na terenie budowy, wzajemnych rozliczeń uczestników procesu inwestycyjnego itp. itd.,
  • opracowywania i opiniowania projektów umów o roboty budowlane,
  • obsługi prawnej procesu administracyjnego związanego z inwestycjami budowlanymi, w tym uzyskania pozwolenia na budowę, zmiany pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie itp.,
  • sporządzania opinii prawnych na tle procesów inwestycyjnych.
Prawo budowlane
 Adres:
40-010 Katowice, ul. Warszawska 67/5
 Telefon:
+48 32 780 21 65, +48 506 162 235
 Email:
sekretariat@udlegal.pl
URBANEK & DUDYS KANCELARIA ADWOKACKA SPÓŁKA PARTNERSKA
NIP: 6342771867, REGON: 241838699, KRS: 375467
Kancelaria czynna: Poniedziałek - Piątek 8:00-17:00
Odwiedź nas na Facebook
Oglądaj kanał kancelarii na Youtube
Go to top